Termes i Condicions de Venda

Les presents condicions generals de venda constitueixen un únic document contractual i contenen la totalitat de les relacions contractuals entre les parts:

PRODUCTES

Els productes de Monserrat Almazan, SL es posen a la venda en el lloc web que estàs visitant, en la data en què l’estàs visitant, excepte potencials inexactituds puntuals en les existències.

Les imatges publicades no suposen cap obligació annexa al present contracte. No s’incorrerà en cap tipus de responsabilitat en cas d’error relacionat amb aquestes. Ens hem acurat en la mesura del possible al fet que coincideixin amb la realitat, però és possible que les limitacions tècniques per tecnologies informàtiques no ho permetin en tots els casos.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Els productes s’ofereixen sempre que estiguin disponibles. Si un producte no està disponible, els usuaris del lloc web seran informats d’això al més aviat possible. Aquesta informació podrà:

a) comunicar-se als usuaris del lloc web al moment de realitzar la seva comanda: apareix una finestra que informa que el producte desitjat no està disponible temporalment i, quan sigui possible, la data prevista d’arribada. Si així ho desitgen, els usuaris del lloc web podran continuar amb la compra. Al moment que arribin se’ls avisarà.

b) comunicar-se als usuaris del lloc web després de realitzar la seva comanda. Si per qualsevol motiu, aliè a la voluntat de l’empresa, després de la confirmació de la seva comanda resultés que no hi ha disponibilitat, s’avisaria a l’usuari per correu electrònic. Els compradors podran decidir anul·lar la comanda sol·licitant la devolució dels imports pagats dins dels trenta (30) dies següents al càrrec corresponent, o per canviar el (els) producte(s) no disponible(s), enviant una sol·licitud. Monserrat Almazan, SL no incorrerà en responsabilitat si els productes estan esgotats o no estan disponibles.

Si el pagament s’hagués efectuat ja amb targeta de crèdit/dèbit o T.T, el venedor prendrà les mesures que siguin necessàries per descomptar el preu del (els) producte(s) no disponible(s) de l’import carregat en el compte bancari del comprador.

Els productes pertanyen íntegrament a Monserrat Almazan, SL fins que aquesta rebi el preu total dels mateixos. Qualsevol irregularitat que pugui sorgir a posteriori, generarà l’obligació del comprador de retornar els productes a Monserrat Almazan, SL amb una simple sol·licitud dels mateixos. Els potencials riscos, especialment la pèrdua, robatori, o deterioració relatius als productes lliurats corren a compte del comprador íntegrament.

FORÇA MAJOR

Cap de les Parts serà responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions segons el present contracte, si aquest incompliment està provocat per un fet constitutiu de força major. Es consideraran casos de força major els que s’ajustin als criteris fixats per la jurisprudència de la 2ª Sala civil del Tribunal Suprem. La Part que invoqui un cas constitutiu de força major haurà d’avisar del mateix a l’altra Part en els cinc dies laborables següents al dia en què aquest acte es produís o en el qual es manifestés l’amenaça del mateix. La Parts convenen que hauran de posar-se d’acord al més aviat possible per determinar el conjunt de les modalitats d’execució de la comanda quan es trobin davant un cas de força major.

NUL·LITAT PARCIAL

Si una o diverses de les disposicions de les presents condicions generals de venda anessin declarades nul·les o invàlides en virtut d’una llei, d’un reglament o d’una decisió ferma d’un òrgan judicial, les altres disposicions seguiran mantenint plena vigència i efectes jurídics.

PREU DE PAGAMENT

Els preus dels productes s’indiquen en Euros i inclouen l’I.V. A. aplicable al dia de la comanda. El preu facturat al Comprador és l’indicat en la confirmació de comanda transmesa per e-mail per Monserrat Almazan, SL.

MODIFICACIONS EN EL PREU

Monserrat Almazan, SL es reserva el dret, que l’usuari accepta, de modificar els seus preus a qualsevol moment, però els productes es facturaran a partir de les tarifes en vigor al moment del “registre de la comanda”, encara que amb subjecció a la disponibilitat d’aquests productes. La tarifa en vigor és la indicada a la web, excepte error tipogràfic. Tot pagament es farà immediatament per Internet o transferència bancària. L’usuari introduirà les dades que li sol·liciti en la plataforma bancària segura. Aquestes dades no s’emmagatzemaran en cap cas en Monserrat Almazan, SL. La plataforma bancària informarà a Monserrat Almazan, SL de la validesa de la compra. Només en el cas que la venda sigui totalment confirmada Monserrat Almazan, SL donarà per efectuada la compra i enviarà la mercaderia. Monserrat Almazan, SL no coneix els motius que produeixen la negativa de la plataforma bancària.

ENTREGA

Les comandes pagades mitjançant targeta de crèdit es preparen el mateix dia o màxim l’endemà laborable. El temps mitjà de lliurament d’una comanda és de 2 – 3 dies laborables, aplicats a partir del dia de la recepció de la comanda.
En qualsevol cas, les comandes estan despatxades com a màxim trenta (30) dies a explicar des de l’endemà a la validació de la comanda per l’usuari. Els productes demanats per un client seran lliurats en l’adreça indicada per ell en el formulari de comanda en l’apartat “Adreça de lliurament”. El client es compromet a indicar l’adreça exacta del seu domicili. Incidències en el lliurament: Monserrat Almazan, SL  s’eximeix de tota responsabilitat en cas de retard en el lliurament degut al transportista, així com en cas de pèrdua dels productes.

En cas de retard en el lliurament, el client ha d’informar d’això al departament d’atenció al client de Monserrat Almazan, SL al més aviat possible, mitjançant e-mail dirigit a monserratalmazan@yahoo.es. Després d’això, Monserrat Almazan, SL contactarà amb el transportista, perquè s’iniciï una recerca. Una recerca pot trigar diversos dies. Una vegada rebut la comanda, el client ha de verificar que els Productes rebuts estan conformes a la comanda.
Qualsevol defecte en el lliurament (productes que falten i/o productes espatllats) ha de ser apuntat pel client en l’albarà de lliurament i notificat al departament d’atenció al client de Monserrat Almazan, SL al més aviat possible, especificant-se els productes afectats. Qualsevol defecte notificat després de transcorreguts set (7) dies del dia del lliurament no serà acceptat i Monserrat Almazan, SL quedarà exempta de tota responsabilitat en relació amb el mateix.

DEVOLUCIÓ

El comprador disposa d’un termini de set (7) dies laborables per retornar, corrent amb les despeses, el producte o els productes que hagi demanat, si no queda satisfet. Aquest termini corre a partir del dia de lliurament de la comanda. El producte o els productes haurà de(n) ser retornat(s) en la seva presentació i embalatge originals, juntament amb l’albarà de lliurament, a la següent adreça:

Monserrat Almazan, SL. Passatge Andalusia, 7 Local-1, (08014) Barcelona

Monserrat Almazan, SL no accepta cap paquet a ports deguts. Monserrat Almazan, SL no serà responsable en cas de pèrdua, enviament a una adreça errònia o retard en el lliurament d’un enviament, mentre que els riscos del transport triat pel comprador ha d’assumir-los el mateix. Si es compleixen les condicions a dalt citades, Monserrat Almazan, SL reemborsarà al comprador en el termini màxim de trenta (30) dies les quantitats corresponents retornades.

PRODUCTES NO CONFORMES

Tot producte no conforme, sigui per canviar o per reemborsar, haurà de ser-li retornat a Monserrat Almazan, SL en el termini de set (7) dies laborables, en la seva presentació i embalatge originals i acompanyat de l’albarà de lliurament a la següent adreça:

Monserrat Almazan, SL. Passatge Andalusia, 7 Local-1, (08014) Barcelona

Les despeses d’enviament corren per compte de Monserrat Almazan, SL en el cas que la decisió de devolució sigui conseqüència d’un error comès per Monserrat Almazan, SL. A la recepció d’un producte o de productes suposadament no conforme(s), Monserrat Almazan, SL realitzarà, com més aviat millor, un examen del producte (o els productes). Si Monserrat Almazan, SL comprova el caràcter de no conforme del producte (o productes), procedirà llavors a canviar o reemborsar el producte (o productes) defectuós(s) o que falti(n), i això en el termini de trenta (30) dies.

LÍMIT D’UNITATS I IMPORT D’UNA COMANDA

El límit de l’import de comanda i condicions de cobrament, seran les establertes entre l’usuari i la seva entitat bancària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.